استاندارد فنی تولید و تحویل برنامه تلویزیونی با وضوح HD

استاندارد فنی تولید و تحویل برنامه تلویزیونی با وضوح HD
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
1395
2/1
فایل استاندارد :
_

Top