استریمینگ محتوای زنده بر بستر اینترنت با بکارگیری الگوریتم تقسیم و تجمیع پهنای باندهای در دسترس

عنوان پروژه:
استریمینگ محتوای زنده بر بستر اینترنت با بکارگیری الگوریتم تقسیم و تجمیع پهنای باندهای در دسترس
مجری پروژه:
اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی
گروه پروژه:
-
امور:
-
فایل pdf:
-
کاتالوگ:
-
ذینفعان:
اداره کل فنی سیاسی
زمان شروع پروژه:
1395/09/24
زمان اتمام پروژه:
1396/10/01
درصد پیشرفت:
-
اهداف پروژه:
-
شرکت سازنده:
صمیم رایانه
معرفی محصول:
-
توضیحات متنی:
-