بررسی ابزارهای تحلیل شبکه‌های اجتماعی
زهرا سادات عندلیب

ازآنجایی‌که امروزه استفاده از شبکه‌های اجتماعی موجود در فضای مجازی، جزئی از زندگی روزمره افراد جامعه شده و علاوه بر تعاملات شخصی از این فضا در سایر حیطه‌ها مانند بهبود شرایط کاری و تبلیغات و ... نیز استفاده می‌شود، چنانچه این فضا و تعاملات صورت گرفته در آن تحلیل شود می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق حداکثر بهره را در جهت شناسايي نگرش‌های موجود و تغيير آن‌ها به سمت مطلوب به دست آورد زیرا رسانه‌ای از همه موفق‌تر خواهد بود كه جمعيت بيشتري را به نگرش‌های خود نزديك كرده و نقش هدايتگري بهتري را داشته باشد.

در این مقاله ابتدا مفاهیم و ویژگی‌های پایه، مورداستفاده در تحلیل شبکه‌های اجتماعی معرفی می‌شوند و سپس تعدادی از ابزارهای برتر در حوزه تحلیل شبکه‌های اجتماعی بر مبنای این پارامترها بررسی و مقایسه می‌شوند.


هیچ محتوای مرتبطی در دسترس نیست. این اپلیکیشن تمامی محتواهای مرتبط به محتوا اصلی از صفحه جاری را نمایش خواهد داد.
هیچ محتوای مرتبطی در دسترس نیست. این اپلیکیشن تمامی محتواهای مرتبط به محتوا اصلی از صفحه جاری را نمایش خواهد داد.
Top