بررسی ابزارهای تحلیل وب‌سایت
زهرا عندلیب

از آنجایی‌که ارزیابی میزان مشارکت و فعالیت‌های کاربران از طریق سایت‌ها، اهمیت بیشتری نسبت به تعیین پارامترهای ساده‌تر همچون بررسی تعداد بازدیدکنندگان آن‌ها دارد، در این گزارش سعی شده ابتدا مفاهیم و ویژگی های پایه، مورد استفاده در تحلیل رفتار مخاطبان وب سایت‌ها معرفی شوند و سپس تعدادی از ابزارهای برتر در حوزه تحلیل وب سایت‌ها بر مبنای این پارامترها بررسی و مقایسه شوند. شناسایی ابزارهایی که به تحلیل رفتار کاربران در وب‌سایت‌ها می‌پردازند می‌تواند در انتخاب بهترین راهکار حائز اهمیت باشد. در نهایت با توجه به دید کلی بدست آمده نتیجه گیری ارائه خواهد شد.


هیچ محتوای مرتبطی در دسترس نیست. این اپلیکیشن تمامی محتواهای مرتبط به محتوا اصلی از صفحه جاری را نمایش خواهد داد.
هیچ محتوای مرتبطی در دسترس نیست. این اپلیکیشن تمامی محتواهای مرتبط به محتوا اصلی از صفحه جاری را نمایش خواهد داد.
Top