بررسی ارائه خدمات تلویزیون اجتماعی (Social TV)
منصوره قاسمی

در سالیان اخیر گرایش مردم دنیا به سمت شبکه های اجتماعی با رشد روز افزون مواجه بوده است. از آنجا که این شبکه ها امکان آگاهی از نظرات مردمی و علایق آنها را در زمان واقعی فراهم می‌سازند، برودکسترهای معروف نیز در جهت اطلاع از نظرات مخاطبان خود و نمایش آنها در تلویزیون به سمت فناوری‌هایی رو آورده اند که این امکان را فراهم می‌کنند. یکی از این فناوری‌ها، تلویزیون اجتماعی است.

تلویزیون اجتماعی یک سرویس مکمل تلویزیونی است که با هدف ایجاد پیوند بین شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون مطرح شده است. تلویزیون اجتماعی علاوه بر برقراری تعاملات بین مخاطبان، ابزارهایی را فراهم می‌آورد که دریافت، مدیریت و انتشار این محتواها در تلویزیون را تسهیل می‌نماید. همچنین ابزارهایی وجود دارند که می‌توانند تحلیلی از رفتار مخاطبان شبکه‌های اجتماعی ارائه نمایند. بدین ترتیب برودکسترها از سلایق مخاطبان خود آگاهی می‌یابند و می‌توانند از این اطلاعات در جهت بهبود کیفیت برنامه‌های تلویزیونی و جذب مخاطبان بیشتر استفاده نمایند.

در گزارش حاضر، مباحث مربوط به تلویزیون اجتماعی در سه فصل مورد مطالعه قرار گرفته است. در فصل اول به مرور ادبیات تلویزیون اجتماعی پرداخته شده است. در فصل دوم خدمات تلویزیون اجتماعی مطرح شده است. در فصل سوم نیز راهکارهای جهانی و محصولات شاخص در این حوزه معرفی و مورد بررسی قرار گرفته است.


هیچ محتوای مرتبطی در دسترس نیست. این اپلیکیشن تمامی محتواهای مرتبط به محتوا اصلی از صفحه جاری را نمایش خواهد داد.
هیچ محتوای مرتبطی در دسترس نیست. این اپلیکیشن تمامی محتواهای مرتبط به محتوا اصلی از صفحه جاری را نمایش خواهد داد.
Top