بررسی شیوه اداره فضای مجازی در کشور کره جنوبی
منصوره قاسمی
در این گزارش به بررسی شیوه اداره فضای مجازی در کشور کره جنوبی پرداخته شده است. کشور کره جنوبی با جمعیتی بالغ بر 55 میلیون نفر، دارای ضریب نفوذ اینترنت بالای 12 درصد است.
مطابق آمارهای جهانی، کشورهای آسیایی مانند کره، ژاپن و چین از نظر قدرت سایبری جایگاههای خوبی را در رتبهبندی کشورهای جهان به خود اختصاص دادهاند. در کشور کره جنوبی چارچوبهای قوانین و رگولاتوری، ضریب نفوذ بالای اینترنت و ،ICT توجه ویژه به مباحث امنیتی، سیاستهای قوی دولتی در بهبود دسترسی به به جای استفاده )Naver( فعالیتهای شاخص در حوزه فضای مجازی نظیر توسعه موتور جستجوی بومی با نام و توسعه پیامرسانهای بومی و بیشترین استفاده از آنها IPV از موتور جستجوی گوگل، حرکت سریع به سوی 6 ITU در داخل کشور کره جنوبی، از جمله عوامل تاثیرگذار در رشد این کشور بوده است. همچنین طبق گزارش در سالهای اخیر داشته است. ICT رتبه اول را در توسعه در زمینه دولت الکترونیک و توسعه خدمات آن نیز فعالیتهای گستردهای انجام گرفته است. در حوزه خدمات اینترنتی بر روی صنایع مختلف نظیر خدمات اطلاعاتی و موتورهای جستجو، محتوای بصری و تلویزیونی، بازی، موسیقی و ... سرمایهگذاری شده است. در زمینه خدمات همگرای اینترنت بر روی فناوریهای رایانش ابری، هوش مصنوعی و واقعیت مجازی بحث شده و قوانین و برنامههای مشخصی برای آنها در نظر گرفته شده ،IoT مباحث امنیتی نظیر احراز ،NFV ،SDN است. در حوزه فناوریهای نوین نیز بر روی روندهای فناوری نظیر هویت، امضای دیجیتال و مراکز صدور گواهینامه‌های امنیتی تمرکز شده است.

هیچ محتوای مرتبطی در دسترس نیست. این اپلیکیشن تمامی محتواهای مرتبط به محتوا اصلی از صفحه جاری را نمایش خواهد داد.
هیچ محتوای مرتبطی در دسترس نیست. این اپلیکیشن تمامی محتواهای مرتبط به محتوا اصلی از صفحه جاری را نمایش خواهد داد.
Top