تأمین کابل نگهدار کولار و فیبر نوری دوربین عنکبوتی

عنوان پروژه:
تأمین کابل نگهدار کولار و فیبر نوری دوربین عنکبوتی
مجری پروژه:
اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی
گروه پروژه:
-
امور:
-
فایل pdf:
-
کاتالوگ:
-
ذینفعان:
اداره کل فنی صدا و تصویر
زمان شروع پروژه:
-
زمان اتمام پروژه:
-
درصد پیشرفت:
-
اهداف پروژه:
-
شرکت سازنده:
یادگار درخشان آریا
معرفی محصول:
-
توضیحات متنی:
-