تأمین 5 لینک SDH-Switch (تولید داخل)

عنوان پروژه:
تأمین 5 لینک SDH-Switch (تولید داخل)
مجری پروژه:
اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی
گروه پروژه:
-
امور:
-
فایل pdf:
-
کاتالوگ:
-
ذینفعان:
اداره کل ارتباطات زمینی
زمان شروع پروژه:
1396/11/29
زمان اتمام پروژه:
1397/11/29
درصد پیشرفت:
-
اهداف پروژه:
-
شرکت سازنده:
پرتو تماس نوین (پرمان)
معرفی محصول:
-
توضیحات متنی:
-