تحلیل پارامترهای کیفیت سرویس (QOS) و تجربه کاربر (QOE) در زنجیره چرخه خدمات IPTV/OTT و CDN با رویکرد Troubleshooting

عنوان پروژه:
تحلیل پارامترهای کیفیت سرویس (QOS) و تجربه کاربر (QOE) در زنجیره چرخه خدمات IPTV/OTT و CDN با رویکرد Troubleshooting
مجری پروژه:
اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی
گروه پروژه:
-
امور:
-
فایل pdf:
-
کاتالوگ:
-
ذینفعان:
اداره کل فناوری رسانه های نوین (مرکز فضای مجازی) و اداره کل راهبری سرویس های تعاملی اپراتورها (مرکز تلویزیون تعاملی)
زمان شروع پروژه:
1395/01/18
زمان اتمام پروژه:
1396/12/16
درصد پیشرفت:
100%
اهداف پروژه:
گسترش روز افزون شبکههای IP و امکان ارایه خدمات صوت و تصویر بر روی آنها موجب شده که سازمان‌های مختلف(از جمله صداوسیما)، به ارایه خدمات محتوایی همزمان روی بسترهای برودکست و بسترهای IP بپردازند. این موضوع با بکارگیری زنجیره ارایه خدمات از طریق کارگزار سازمان صداوسیما و اپراتورهای مختلف در حال پیگیری است. لذا، سنجش کیفیت ارایه محتوا در یک زنجیره خدمات از ابتدا تا انتها از طریق شناخت پارامترهای و شاخص‌های ارزیابی کیفیت، یک ضرورت بوده و میتواند نتایجی مانند، بررسی رضایت مشتری، بهره‌وری بهتر از شبکه، پیش بینی خرابیها و شناسایی فرصتها برای رقابت در ارایه خدمات و درآمدزایی را به همراه داشته باشد.
شرکت سازنده:
-
معرفی محصول:
در این گزارش تحقیقی، سعی شده با تقسیم‌بندی زنجیره خدمات و تعیین گلوگاهها، در ابتدا پارمترها و شاخص‌های ارزیابی کیفیت در هر نقطه تعیین و سپس ارتباط میان پارامترها در نقاط مختلف زنجیره مشخص شود تا در نهایت، تاثیر هر کدام از آنها در نقطه مشتری، کیفیت سنجی شده و با ارایه یک مدل مرجع مانیتورینگ، بتوان در صورت بروز خطا، عامل و محل آن در نقاط حساس، تشخیص داده شود.
توضیحات متنی:
با توجه به این که در زنجیره ارائه خدمات، مجموعه‌های متنوعی از جمله اپراتورهای مخابراتی، فراهم‌کنندگان خدمات CDN در سطح کشور و استانها، ارائه کنندگان سرویس شبکه(و غیره) مؤثرند، ضروری است به جهت اطمینان از کیفیت خدمات ارائه شده، کیفیت تجربه کاربر بطور پیوسته مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت بروز اشکال و خرابی یا افت سرویس، محل خرابی و منشا آن تعیین شود.