تست DVB-T2-Lite توسط Open Channel در فرکانس VHF

بازگشت

Open Channel برودکستری در دانمارک است که در سال 2012 برای اولین بار تست DVB-T2-Lite را برای تلویزیون موبایل و رادیو در کپنهاگ انجام داد.

T2-Lite در واقع قسمتی از استاندارد تلویزیون دیجیتال (DVB-T2) می‌باشد که 3 روش برای ارسال آن وجود دارد:

1. به عنوان یکی از PLP ها در روش MultiPLP در استاندارد DVB-T2 

2.استفاده از FEF که قسمتی از فریم DVB-T2 است

3. ارسال روی باند VHF با پهنای باند 1.7MHz

روش 3 برای ارائه یک پلتفرم پایدار و مقاوم در دریافت گوشی‌های همراه است. این پهنای باند با سیستم رادیو دیجیتال DAB+/DAB (با پهنای باند 1.5MHz) تقریبا منطبق می‌باشد. در این روش سیگنال از فرستنده مجزا در باند VHF ارسال می‌شود. در همه روش‌ها حداکثر نرخ بیت 4Mbps است. دانمارک دارای حدود 32% پوشش رادیو دیجیتال DAB می‌باشد و در سال 2011،DAB+ را در یکی از شهرهایش به صورت آزمایشی تست کرده‌است. Open Channel تست DVB-T2-Lite را برای رادیو دیجیتال در فرکانس 9D (208.064MHZ) با 16 PLP که هر کدام شامل یک برنامه رادیویی است شروع کرد. سپس طرحش را با 48 PLP، هرکدام شامل یک برنامه رادیویی تغییر داد. پس از بررسی‌ها و مقایسه آن با کیفیت در رادیو DAB+ به این نتیجه دست‌یافتند‌ که DVB-T2-Lite امکان ارائه تعداد برنامه بیشتر با تصحیح خطای بهتری را دارد.

از موانعی که در جهت پیشرفت این سیستم وجود دارند می‌توان به محدود بودن گیرنده‌های موجود برای DVB-T2-Lite اشاره‌کرد.

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Top