تعیین و تحلیل پارامترهای SLA در زنجیره خدمات IPTV/OTT و پیشنهاد ابزار مونیتورینگ

عنوان پروژه:
تعیین و تحلیل پارامترهای SLA در زنجیره خدمات IPTV/OTT و پیشنهاد ابزار مونیتورینگ
مجری پروژه:
اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی
گروه پروژه:
-
امور:
-
فایل pdf:
-
کاتالوگ:
-
ذینفعان:
اداره کل رسانه‌های نوین
زمان شروع پروژه:
1395/08/01
زمان اتمام پروژه:
1396/06/31
درصد پیشرفت:
-
اهداف پروژه:
-
شرکت سازنده:
رهاورد پژوهش ارتباطات
معرفی محصول:
-
توضیحات متنی:
-