تولیدی صنعتی فن آوری پیروز
مهندس محمدرضا فیروزفر
77961288
77962542
www.pirouzmt.com
pirouzmt@gmail.com
تهران، ابتدای جاده آبعلی، خیابان سازمان آب، خیابان چهار غربی، شماره 29
هد هیدرولیک 7×7 به همراه سه پایه، هد هیدرولیک FSB6 به همراه سه پایه ، اسکیتر ، اسلایدر سنگین

Top