تکتا
مهندس کمانی
88055595
88039763
www.takta.com
sales@takta.com
بزرگراه شهید چمران - نبش ملاصدرا- شرکت تکتا
Sspb 250 ، فرستنده TRPA 800مایع خنک( فن نس) ، لینک ماکرویو ، Power miter ، سیستم کنترل 3+1 ، امپلی فایر ، لینک 70G با آنتن ،ریماکس ، Distributor ، سیستم مانیتورینگ IPTV ، فرستنده FM

Top