خرید سامانه دسته‌بندی خودکار ویدئوها بر اساس محتوا و سامانه جستجوی محدود شخصیت معروف در آرشیوهای ویدئویی صداوسیما (تولید داخل)

عنوان پروژه:
خرید سامانه دسته‌بندی خودکار ویدئوها بر اساس محتوا و سامانه جستجوی محدود شخصیت معروف در آرشیوهای ویدئویی صداوسیما (تولید داخل)
مجری پروژه:
اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی
گروه پروژه:
-
امور:
-
فایل pdf:
-
کاتالوگ:
-
ذینفعان:
اداره کل رسانه‌های نوین
زمان شروع پروژه:
1396/11/18
زمان اتمام پروژه:
1397/11/18
درصد پیشرفت:
10%
اهداف پروژه:
-
شرکت سازنده:
ایده نگار هوش نو
معرفی محصول:
-
توضیحات متنی:
-