خرید سامانه نرم افزاری تشخیص و شناسایی چهره در ویدیوهای آرشیو

عنوان پروژه:
خرید سامانه نرم افزاری تشخیص و شناسایی چهره در ویدیوهای آرشیو
مجری پروژه:
اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی
گروه پروژه:
-
امور:
-
فایل pdf:
-
کاتالوگ:
-
ذینفعان:
معاونت توسعه و فناوری رسانه
زمان شروع پروژه:
-
زمان اتمام پروژه:
-
درصد پیشرفت:
-
اهداف پروژه:
-
شرکت سازنده:
سروش رسانه
معرفی محصول:
-
توضیحات متنی:
-