خرید یک دستگاه سامانه حذف لوگو Online (تولید داخل)

عنوان پروژه:
خرید یک دستگاه سامانه حذف لوگو Online (تولید داخل)
مجری پروژه:
اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی
گروه پروژه:
-
امور:
-
فایل pdf:
-
کاتالوگ:
-
ذینفعان:
اداره کل فنی پخش
زمان شروع پروژه:
1396/11/16
زمان اتمام پروژه:
1397/05/16
درصد پیشرفت:
50%
اهداف پروژه:
-
شرکت سازنده:
سبحان پایا پند
معرفی محصول:
-
توضیحات متنی:
-