خرید 1+2 دستگاه Master Control System And Channel Branding (تولید داخل)- مرحله اول
95/4/12
مهندس حمیدی مقدم

با افزايش تعداد شبكه‌هاي تلويزيوني و ساعت پخش در مراكز استاني، استهلاك تجهيزات استوديويي موجود افزايش خواهد يافت. لذا يك راهكار موثر در دستيابي به صرفه‌جويي در هزينه‌ها و استفاده بهينه از تجهيزات، بكارگيري دستگاه Master Control System است.


هیچ محتوای مرتبطی در دسترس نیست. این اپلیکیشن تمامی محتواهای مرتبط به محتوا اصلی از صفحه جاری را نمایش خواهد داد.
هیچ محتوای مرتبطی در دسترس نیست. این اپلیکیشن تمامی محتواهای مرتبط به محتوا اصلی از صفحه جاری را نمایش خواهد داد.
Top