رسا موج آسیا
مهندس احمدرضا مصیبی
02644238240-43
021-44255404
www.rma.ir
info@irma.ir
شهر صنعتی هشتگرد، فاز 3، خیابان 23 شمالی، 20 متری شرقی
فرستنده رادیویی اف ام

Top