زیرساخت ویدئویی مجازی‌سازی شده
حلیمه دارابی

در سالهای اخیر صنعت IT دستخوش تحول قابل توجهی در راستای مجازی‌سازی و نرم‌افزاری شدن منابع بوده است و از طرفی پیدایش سرویس‌های ویدیویی مالتی اسکرین )امکان دریافت سرویس‌های ویدیویی توسط گیرنده‌هایی با ابعاد مختلف صفحه‌های نمایش (در سالهای اخیر نیاز به نوع جدیدی از پردازش ویدیو را مطرح نموده است.

از سوی دیگر در زنجیره ارائه سرویس‌های پولی )شامل تولید کنندگان محتوا، برودکسترها و اپراتورها( همه بازیگران به دنبال ارائه سرویس‌های ویدیویی جدید و با کیفیت بالا به گیرنده‌های مشترکین خود، در حداقل زمان و با حداقل هزینه هستند. ایجاد زیرساخت لازم برای ارائه این سرویس‌ها به روش سنتی با حداکثر بار پردازشی، شبکهای و ذخیره‌سازی پیش‌بینی شده و استفاده از تکنولوژی ثابت مقیاس ناپذیر، توسعه آن را نیازمند هزینه‌های مجدد می‌نماید، بنابراین ارتقاءها، به ندرت و تدریجی رخ می‌دهد. به بیان دیگر در معماری سنتی تلویزیون برای هر یک از سرویس‌ها، زیرساخت و چرخه کاری مجزا اختصاص داده می‌شود، در حالی که در زیرساخت ویدیویی مجازی‌سازی شده؛ زیرساخت انعطاف‌پذیری از منابع ویدیویی، شبکه، ذخیره‌سازی و ... وجود دارد، که میتوان با هم‌آواسازی، چرخه‌های کاری موردنظر سرویس‌ها را پیاده‌سازی کرد.

همچنین مشارکت فناوری‌های NFV و SDN در شبکه‌های سرویس‌دهندگان با هدف ایجاد سازگاری و انعطاف‌پذیری، باعث نفوذ تکنولوژی‌های "مجازی‌سازی" و "ابر" در زیرساخت ارائه سرویس‌های ویدیویی شده است. لذا در این گزارش به معرفی تکنولوژی نوین "زیرساخت ویدیویی مجازیسازی شده" (VVI که در برخی از مراجع با عنوان Headend مجازی‌سازی شده شناخته می‌شود) پرداخته شده و راهکارهای مطرح دنیا در این خصوص بررسی می‌گردد.


هیچ محتوای مرتبطی در دسترس نیست. این اپلیکیشن تمامی محتواهای مرتبط به محتوا اصلی از صفحه جاری را نمایش خواهد داد.
هیچ محتوای مرتبطی در دسترس نیست. این اپلیکیشن تمامی محتواهای مرتبط به محتوا اصلی از صفحه جاری را نمایش خواهد داد.
Top