شیوه اداره فضای مجازی در چین
زهرا عندلیب

در این گزارش، بر مبنای نیاز سازمان به داشتن دید جامع در مورد نحوه اداره فضای مجازی در سایر کشورها، کشور چین و شیوه اداره فضای مجازی آن و رگولاتوری در این کشور بررسی‌شده است. ابتدا وضعیت فعلی اداره فضای مجازی چین، با مروری بر روند تصویب قانون‌های مرتبط به این فضا بررسی‌شده و سپس کلیات قوانین فعلی این کشور در این حوزه بیان می‌شود. در ادامه با مروری بر وضعیت سابق رگولاتوری در فضای مجازی و معرفی ساختار قبلی، به وضعیت فعلی رسیده و ساختار کلی و اداره‌ها و کمیسیون‌های مرتبط با رگولاتوری در کشور چین به همراه وظایف هریک بیان می‌شود.در انتها با توجه به الگوی جهانی در صنعت رسانه‌های نوین، وضعیت چین در انطباق با این الگو بیان‌شده و در ادامه مدل تجاری O2O که چین ادعا دارد رهبر این انقلاب در صنعت نوین خواهد بود، بررسی می‌شود. در بخش پایانی نمونه‌هایی از آمار کشور چین که به‌صورت دوره‌ای و مرتب توسط نهادهای مرتبط ارائه می‌شود، قرار داده‌شده است.


هیچ محتوای مرتبطی در دسترس نیست. این اپلیکیشن تمامی محتواهای مرتبط به محتوا اصلی از صفحه جاری را نمایش خواهد داد.
هیچ محتوای مرتبطی در دسترس نیست. این اپلیکیشن تمامی محتواهای مرتبط به محتوا اصلی از صفحه جاری را نمایش خواهد داد.
Top