طراحی و پیاده سازی سامانه نرم افزاری Audio Watermarking (prototype version)

عنوان پروژه:
طراحی و پیاده سازی سامانه نرم افزاری Audio Watermarking (prototype version)
مجری پروژه:
اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی
گروه پروژه:
-
امور:
-
فایل pdf:
-
کاتالوگ:
-
ذینفعان:
معاونت توسعه و فناوری رسانه
زمان شروع پروژه:
1395/08/18
زمان اتمام پروژه:
1396/07/50
درصد پیشرفت:
-
اهداف پروژه:
-
شرکت سازنده:
کام اندیش نوین سیما
معرفی محصول:
-
توضیحات متنی:
-