سرویس دهندگان IPTV برای عرضه همگرایی به مخاطبان خود و تشویق و ترقیب آنان، به نوعی سعی در ترکیب سرویس های خود دارند. Service Boundle که در اینجا ازآن بعنوان دسته کردن سرویس ها نام می بریم، عبارتند از سفارش سرویس ها و محاسبه هزینه آنها بصورت یکجا. اما معمولا سرویس ها بغیر از تعاملات محدود با یکدیگر بصورت مستقل از هم هستند. در واقع می توان گفت به نوعی همگرایی محدود داریم که در کوتاه مدت برای مشتریان جذاب است. چنین شیوه ارائه سرویسی، کنترل یکپارچه ای روی همه تقاضاهای کاربران ندارد. اما Service Blending که در این گزارش، ترکیب سرویس ها با یکدیگر نامیده می شود، اجازه می دهد که سرویس های مختلف یکدیگر را کنترل کنند. بعنوان مثال سرویس وب و تلفن می تواند تلویزیون را کنترل کند و بالعکس. مثال زیر تفاوت این مفاهیم را بهتر مشخص می کند. اگر کاربر در حال مشاهده تلویزیون باشد و تماس تلفنی با او برقرار شود، نام تماس گیرنده می تواند روی صفحه تلویزیون ظاهر شود. این بیانگر ساده ترین نوع همگرایی و سرویس دسته بندی شده یا Boundle شده است.

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 1.0 stars out of 5.


Top