مقدمه ای بر تحلیل رفتارمخاطبان رسانه ملی در فضای مجازی
1395/12/27
خانم دکتر عاطفه تاج پور

در عصر حاضر، فناوری های اطلاعات و ارتباطات نقشی برجسته در جامعه دارند. شالوده ارتباطات انسانی و روابط میان جوامع، از طریق شبکه و برمبنای ارتباطات خطوط تلفنی پایه گذاری شده است. یکی از وجوه ارتباطی در دهه های اخیر، شبکه های اجتماعی است که ارتباط با دیگران را از طریق رایانه وگوشی همراه آسان کرده است. در حال حاضر شبکه های اجتماعی به عنوان قوی‌ترین رسانه اجتماعی یاد میشوند.
در این گزارش فضای مجازی تعریف و ارتباط این فضا با رسانه ملی بررسی می‌شود. در ادامه لزوم تحلیل رفتار مخاطبان در این فضا مطرح‌ شده و شیوه‌های علمی و راهکارهای نرم‌افزاری این موضوع بررسی می‌شود.


هیچ محتوای مرتبطی در دسترس نیست. این اپلیکیشن تمامی محتواهای مرتبط به محتوا اصلی از صفحه جاری را نمایش خواهد داد.
هیچ محتوای مرتبطی در دسترس نیست. این اپلیکیشن تمامی محتواهای مرتبط به محتوا اصلی از صفحه جاری را نمایش خواهد داد.
Top