نظام
دکتر حسن قائمی
88411006
88410539
www.nezamcorp.com
info@nezamcorp.com
سهروردی شمالی، کوچه اندیشه 3 غربی، پلاک 21
1- نرم افزار حرفه ای آرشیو صدا و تصویر 2- نرم افزار ضبط و پخش برودکست (با قابلیت استریم) 3- سخت افزار کنترل دستگاه hyper deck به نام NSD deck control، NSD R-link دستگاه استریم زنده دوربین NSD M-SNG

Top