پژوهش و شبیه سازی سیستم های پهن باند با استفاده مجدد فرکانسی یک برای نسل آینده فرستنده های دیجیتال تلویزیونی زمینی

عنوان پروژه:
پژوهش و شبیه سازی سیستم های پهن باند با استفاده مجدد فرکانسی یک برای نسل آینده فرستنده های دیجیتال تلویزیونی زمینی
مجری پروژه:
اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی
گروه پروژه:
-
امور:
-
فایل pdf:
-
کاتالوگ:
-
ذینفعان:
معاونت توسعه و فناوری رسانه
زمان شروع پروژه:
1397/01/21
زمان اتمام پروژه:
1397/05/10
درصد پیشرفت:
-
اهداف پروژه:
-
شرکت سازنده:
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شیراز
معرفی محصول:
-
توضیحات متنی:
-