چارت سازمانی

چارت سازمانی اداره کل فناوری اطلاعات

 

ساختار اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی

ساختار اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی متناسب با اهم سرفصل وظایف پژوهش اسنادی، نمونه‌سازی و بومی‌سازی تجهیزات فنی، رصد و بررسی فناوری‌های جدید، اجرای پایلوت، تست و ارزیابی فناوری شکل گرفته است. با توجه به این که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌ی فنی با مسائلی در زمینه‌ی تولید محتوا، پخش و آرشیو، توزیع و انتشار و خدمات ارزش افزوده درگیر است، امور در این اداره کل به نحوی تعیین شده‌اند که حداکثر همکاری در زمینه مدیریت تکنولوژی (خلق، کسب و بکارگیری) در حوزه‌های مذکور را دارا باشند. این امور عبارتند از:

  • امور مهندسی فناوری توزیع
  • امور مهندسی فناوری تولید
  • امور مهندسی فناوری رسانه‌های نوین
  • امور مهندسی نظارت
  • بخش تدوین استاندارد