گزارش برنامه ها و اقدامات در رابطه با اقتصاد مقاومتی
این سند به صورت مشترک با همکاری آقای مهندس حسینی، مدیر امور فناوری سیستم های تولید، آقای مهندس کاظمی، مدیر بخش انتقال و اقتصاد فناوری و خانم مهندس رضاپور از بخش انتقال و اقتصاد فناوری تهیه شده است.

فعالیت های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در سندالصاق شده در این بخش، آورده شده است.


هیچ محتوای مرتبطی در دسترس نیست. این اپلیکیشن تمامی محتواهای مرتبط به محتوا اصلی از صفحه جاری را نمایش خواهد داد.
هیچ محتوای مرتبطی در دسترس نیست. این اپلیکیشن تمامی محتواهای مرتبط به محتوا اصلی از صفحه جاری را نمایش خواهد داد.
Top