گسترش ارتباطات بهداد
مهندس حسین قادری
22016240-1
22019333
www.behdadtelecom.net
info@behdadtelecom.com
تهران، خیابان آفریقا، بلوار گلشهر، پلاک 17، طبقه 7، واحد 21

Top