(DWDM) مالتي‌پلكس براساس تفكيك طول موج پرتراكم، فرآيند مالتي‌پلكس سيگنال هايي با طول موج متفاوت در يك فيبر مي‌باشد. از طريق اين عمل، تعداد زيادي فيبر مجازي در هر كابل ايجاد مي‌ گردد كه هركدام سيگنال متفاوتي را حمل مي‌كنند. در ساده‌ترين حالت، DWDM سيستمي متشكل از كانالهاي نوري موازي مي‌باشد كه در آن ها طول موج ها اندكي با يكديگر متفاوت است و همگي از يك محيط انتقال استفاده مي‌كنند. اين تكنيك مي‌تواند ظرفيت هاي شبكه موجود را بدون نياز به كابل‌كشي مجدد افزايش داده و هزينه‌هاي ارتقاي شبكه را بطور چشمگيري كاهش دهد. استفاده ازDWDM به فراهم‌كنندگان خدمات اين اجازه را مي‌دهد كه سرويس هايي همچون ايميل، نمايش و مالتي‌مديا را بر بستر اينترنت و از طريق حالت انتقال غيرهمزمان( ATM)، صدا را از طريق شبكه‌هاي فيبر نوري همزمان (SONET) و SDH ارائه كنند. با وجود اين، تمام اين حالتهاي انتقال ATM، IP، SONET/SDH مي‌توانند با استفاده از DWDM روي يك لايه نوري و بطور همزمان منتقل گردند.

 

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 1.0 stars out of 5.


Top