درمخابرات ديجيتال كه يك جفت سيم فيزيكي تنها مي‌تواند براي حمل مكالمات صوتي همزمان بكار رود، استانداردهاي جهاني ايجاد شده و گسترش يافته‌اند. CEPT سيستم E-carrier را در ابتدا استاندارد كرد كه تكنولوژي T-carrier آمريكايي اوليه را بازبيني و اصلاح نمود و در حال حاضر توسطITU-T مورد پذيرش قرار گرفته است. اين تكنولوژي در حال حاضر تقريباً در اغلب كشورهاي بيرون USA، كانادا و ژاپن بكار مي‌رود. استانداردهاي E-carrier بخشي از PDH را كه ممكن است در آن گروه هايي از مدارهاي E1 دسته‌بندي شده و تشكيل‌دهنده لينك هاي E3 با ظرفيت بالاتر بين مبادلات تلفني يا كشورها باشند را تشكيل مي‌دهند. اين عمل به اپراتور شبكه اجازه مي‌دهد تا يك مدار E1 سربه‌سر خصوصي بين کاربران واقع در كشورهاي مختلفي كه داراي لينك هاي ظرفيتي بالا هستند، ايجاد كند. در عمل تنها نسخه‌هاي E1 30 مداره و E3 480 مداره بكار مي‌روند. E1 فيزيكي بصورت 32 تا اسلات زماني و E3 با 512 اسلات زماني ارسال مي‌گردند. اما يكي براي فريم‌بندي و ديگري براي آماده كردن مكالمه سيگنالينگ و از بين بردن آن تخصيص داده شده‌اند. برخلاف سرويس هاي اطلاعات اينترنتي، سيستم هاي E-carrier بصورت دائم ظرفيت را براي مكالمه صوتي در طول كل مدت زمان خود، تخصيص مي‌دهند. اين امر بدليل آنكه ارسال تأخير كوتاهي دارد و ظرفيت در تمام زمان ها مي‌رسد، تضمين مي‌گردد. مدارهاي E1 در اكثر مكالمات تلفني رايج هستند و براي اتصال شركت هاي بزرگ، مكالمات راه دور و در بسياري موارد بين مبادلات بكار مي‌روند. خطوط E3 بين مبادلات اپراتورها و/يا كشورها بكار مي‌روند و سرعت ارسالي برابر با 34.368Mbit/s دارند.

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 1.0 stars out of 5.


Top