اترنت (Ethernet)، متداول‌ترين تكنولوژي استفاده شده در شبكه‌هاي محلي (LAN) مي‌باشد. شبكه اترنت نه به سادگي يك سوئيچ و نه به پيچيدگي يك Gateway مي‌باشد. از جمله قابليت هاي شبكه اترنت امكان اضافه نمودن افزونگي، دو طرفه بودن ارتباط، فعال نمودن بسياري از گزينه ها و اجازه دادن به شبكه انتقال جهت حمل داده‌ها با استفاده از ديگر پروتكل ها مي‌باشد. عمومي‌ترين روش استفاده از حمل داده‌ها استفاده از پروتكل Tunneling مي‌باشد كه بسياري از سرويس هاي پروتكل اترنت را ناديده گرفته و داده‌ها را بصورت بسته درآورده و ارسال مي‌نمايد. مهم ترين دليل استفاده از شبكه اترنت، هزينه ارزان و سرعت بالاي آن مي‌باشد. دستگاه هاي اترنت از طريق يك محيط انتقال به يكديگر متصل مي‌گردند.به يك محيط انتقال به اشتراك گذاشته شده منفرد، سگمنت مي‌گويند و دستگاه هاي متصل شده به يك سمگنت را گره و يا ايستگاه مي‌نامند. به يك بلوك اطلاعات كه گره‌ها از طريق آن با يكديگر مرتبط مي‌گردند، فريم مي‌گويند. پروتكل هاي اترنت مجموعه قوانين لازم براي ايجاد فريم ها را مشخص خواهند كرد. اندازه يك فريم محدود بوده و مجموعه‌اي از اطلاعات ضروري و مورد نياز مي‌بايست در فريم وجود داشته باشد. يك سيگنال اترنت بر روي محيط انتقال به هريك از گره‌هاي متصل شده در محيط انتقال خواهد رسيد. بنابراين مشخص شدن آدرس مقصد، به منظور دريافت پيام نقش حياتي دارد. يكي از نكات قابل توجه در رابطه با آدرس‌دهي اترنت، پياده‌سازي يك آدرس برودكست است. زمانيكه آدرس مقصد يك فريم از نوع برودكست باشد، تمام گره‌هاي موجود در شبكه آن را دريافت و پردازش خواهند كرد. از زمان مطرح شدن اترنت تاكنون تغييرات فراواني از بعد تنوع دستگاه هاي مربوطه ايجاد شده است. در ابتدا از كابل كواكسيال در اين نوع شبكه‌ها استفاده مي‌گرديد. امروزه شبكه‌هاي مدرن اترنت از كابل هاي بهم تابيده و يا فيبر نوري براي اتصال ايستگاه ها به يكديگر استفاده مي‌نمايند. در شبكه‌هاي اوليه اترنت سرعت انتقال اطلاعات 10 مگابيت در ثانيه بود ولي امروزه اين سرعت به 100 گيگابيت بر ثانيه و بالاتر رسيده است. مهمترين تحول ايجاد شده در شبكه‌هاي اترنت امكان استفاده از سوئيچ هاي اترنت است. سگمنت ها توسط سوئيچ به يكديگر متصل مي‌گردند و برخي از سوئيچ ها امكان متصل كردن صدها سگمنت به يكديگر را فراهم مي‌آورند. اترنت بعنوان يك استاندارد شبكه توسط شركت هاي: ديجيتال، اينتل و زيراكس (DLX) مطرح گرديد.

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 1.0 stars out of 5.


Top