براي اغلب گزارش هاي تصويري زنده، از يك سيستم مخابراتي كه ايستگاه زميني قابل حمل يا "flyaway" نام دارد، استفاده مي‌شود. flyaway سيگنال ها را از دوربين هاي نمايشي استاندارد دريافت مي‌كند و تجهيزات پردازش صوتي و تصويري، شامل يك آنتن ديش براي ارسال سيگنال ها از طريق ماهواره و تقويت‌كننده‌هايي براي تغذيه سيستم، هستند. توسعه بيشتر ايستگاه هاي زميني فشرده، با آنتن هاي كوچكتر كه اجازه برودكست روي باند Ku فركانس بالاتر نسبت به باند C را مي‌دهد، امکان تحرك بيشتر سيستم را افزايش داده است و زمانيكه طول مي‌كشد تا كاركنان خبري آماده شده و به ماهواره لينك شوند را بسيار كاهش مي‌دهد. ايستگاه هاي زميني قابل حمل باند C فضاي بزرگي اشغال مي‌كردند با ظهور سيستم هاي flyaway باند Ku، سايز آنتن ها به شش تا هشت فوت كاهش يافت. تمام تجهيزات الكترونيكي اين سيستم يعني كدگذار، مودم، واحدهاي RF و منبع تغذيه آنها در يك جعبه قرار مي‌گيرند. تجهيزات RF و مودم از طريق لپ‌تاپ كه بخشي از سيستم است كنترل شده و نمايش داده مي‌شوند. اساساً دستگاه هايflyaway از جهت تجهيزات و تكنولوژي مانند دستگاه هاي ماهواره‌اي نصب شده روي ماشين اتوماتيك هستند اما در كيس هاي ضدآب قابل حمل و با استحكام، نصب مي‌شوند. اين دستگاه ها طراحي شده‌اند تا به‌ هر مكاني‌كه نياز به اتصالات باند پهن و سريع وجود دارد، حمل شوند. Flyaway شامل بخش ارسال، دريافت و پردازش سيگنال ديجيتال است.

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 1.0 stars out of 5.


Top