بسته روي(SONET/SDH (POS، تكنولوژي حمل IP و ديگر ترافيك ديتا روي زيرساخت SONET/SDH است. بسته‌هاي ديتاي با طول متغير مستقيماً بهSPE SONET نگاشت مي‌شوند.اين امر ممكن است در روترها/سوئيچ هاي لايه3 يا سوئيچ هاي لايه2 بسته به پياده‌سازي آن، بكار رود. POS با استفاده از استانداردهاي ارسال لايه فيزيكي SONET، لينك هاي ديتاي نقطه به نقطه، ظرفيت بالا و مطمئن را ايجاد مي‌كنند. SDH يك پروتكل استاندارد شده جهاني براي پياده‌سازي مكانيزم انتقال مقياس‌ پذير و قوي توسط رابط‌هاي استاندارد شده صنعتي است، كه يك محيط عملكرد استاندارد با پروتكل هاي تعريف شده براي تضمين مديريت عملكردها و كارآيي است. SDH كه توسط انجمن مخابرات بين‌المللي ITU-T تعيين شده است مشخصات پارامتري نوري فرمت ها و نرخ ها را براي رابط‌هاي نوري از رنج 51Mb/s تا 9.8Gb/s ايجاد مي‌كند. SDH، لايه حامل براي پروتكل هاي لايه بالاتر مانند ATM است و روي ابزارهايي بكار مي‌رود كه ترافيك را به يك نقطه انتهايي مسيريابي يا سوئيچ مي‌كنند. SDH، انتقال نقطه به نقطه سريع ديتا با اضافه بار كم را انجام مي‌دهد. بدليل معماري هاي سوئيچينگ حفاظتي استاندارد شده، شبكه قابليت اطمينان بالايي دارد.

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 1.0 stars out of 5.


Top