شعار 98


بولتن

https://rd.irib.ir/broshor?p_p_id=122_INSTANCE_O66qO1nyGR3b&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=one-column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=39842252

ronagh tolid-980202.jpg

booltan final-01.jpg

booltan banner.jpg

رادیو دیجیتال

رادیو دیجیتال DAB+/DAB


WiB نسل آینده تلویزیون دیجیتال زمینی

WiB نسل آینده تلویزیون دیجیتال زمینی


نسل بعدی پخش زمینی در ژاپن

نسل بعدی پخش زمینی در ژاپن : * نسل بعدی پخش زمینی و SHV * ویژگی های نسل بعدی پخش زمینی ژاپن * نسل بعدی پخش زمینی در یک نگاه * مقایسه نسل بعدی پخش زمینی با ISDB-T


تولید محتوا مبتنی بر IP

* تولید محتوا مبتنی بر IP * الزامات زیرساختی تولیدات مبتنی بر IP * نرم افزار تولید مبتنی بر IP * ویژگی سوییچ‌های برودکست * استراتژی مهاجرت به سمتIP


معرفی فهرست جهانی صنعت پخش

* فهرست BBS برای روند جهانی فناوریهای صنعدت برودکست 2018 * معرفی فهرست جهانی صنعت پخش * پارامترهای مورد بررسی * تجزیه و تحلیل نتایج


روند توسعه استانداردهای فشردهسازی تصویر

روند توسعه استانداردهای فشردهسازی تصویر


هوش مصنوعي، يادگيري ماشين، يادگيري ماشين و رسانه، اپليكيشن‌هاي خلاقانه

هوش مصنوعي، يادگيري ماشين، يادگيري ماشين و رسانه، اپليكيشن‌هاي خلاقانه


راهکار BBC برای دریافت بازخورد مخاطبان برودبندد و برودکست

راهکار BBC برای دریافت بازخورد مخاطبان برودبندد و برودکست


catalogue-nab2019


nab slid FA

rd.irib.ir/nab2019

shabaniye banner-01.jpg

catalogue


WLKP0345.JPG

RZBM2914.JPG

IMG_5481.JPG