تولید هوشمند برنامه‌های تلویزیونی

تولید هوشمند برنامه‌های تلویزیونی


سمینار BBC

https://rd.irib.ir/-/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-bbc-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A8%D9%86%D8%AF

بررسی راهکار BBC برای دریافت بازخورد مخاطبان در برودکست و برودبند

بررسی راهکار BBC برای دریافت بازخورد مخاطبان در برودکست و برودبند
98/4/2
سرکار خانم مهندس زهرا سادات عندلیب
آمفی تئاتر ساختمان شماره 2
 

Andalib-BBC 980402.pdf

Seminar AI

https://rd.irib.ir/-/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C

مروری بر راهکارهای تبدیل گفتار به متن مبتنی بر هوش مصنوعی

مروری بر راهکارهای تبدیل گفتار به متن مبتنی بر هوش مصنوعی
98/3/27
معاونت پژوهشی دانشگاه تهران شرکت عامر اندیش شرکت عصر گویش پرداز (دانشگاه صنعتی شریف)
آمفی تئاتر ساختمان شماره 2
     

98-03-27-HosheMasnoee-Sherkate Asre goysh.pdf

98-03-27-Hoshemasnoee-Sherkate Amerandish.pdf

98-03-27-HosheMasnoee-DaneshgaheTehran.pdf

بررسی راهکار BBC-01.jpg

مروری بر راهکارهای تبدیل گفتار به متن مبتنی بر هوش مصنوعی-01.jpg

صدای نسل بعدی ( Next-Generation Audio )

همزمان با پیشرفت تصویر و ظهور پدیده هایی که منجر به افزایش کیفیت تصویر شده است، تکنولوژیهای صدا نیز در حال پیشرفت هستند. صدای نسل بعدی ( NGA ) در واقع فرصت جدیدی برای برودکستینگ UHD زمینی محسوب می شود.


linkedin-logo-(300).jpg

لیست شرکت های همکار با سازمان صدا و سیما

لیست شرکت های همکار با سازمان صدا و سیما
بخش انتقال و اقتصاد فناوری

لیست شرکت های همکار با سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و زمینه فعالیت آن ها در فایل پیوست آورده شده است. جهت آشنایی بیشتر با این شرکت ها، به فایل پیوست مراجعه نمایید.


Report98.pdf

ارتباطات صمیم رایانه

ارتباطات صمیم رایانه
مهندس علوی منش
41021000
41021100
www.samimgroup.com
sales@samimgroup.com
تهران، خیابان ایرانشهر جنوبی، ساختمان 47
تجهیزات پیشرفته صدا و تصویر (Broadcast) ، سیستم های تعاملی اینترنتی و اینترانتی (IPTV/OTT) ، سامانه تبلیغات یکپارچه تحت شبکه رایانما (Digital SIGNAGE)

IRIB Started HEVC (H.265)-Encoding Migration for Some HD Services

To lay the groundwork for launching the next generation of broadcast services in Iran, IRIB published a document named: "minimum requirement of the terrestrial digital television receiver in the Islamic Republic of Iran" in March of 2018. In this document, among other new requirements, the addition of HEVC coding (in DVB-T2) format and support for HbbTV services were foreseen.

The trial broadcast of DVB-T2/HEVC (main 10) started on October 2017 with "Tamasha HD" program on Ch. 31 UHF in Tehran.

First pilot broadcast of HbbTV services using HEVC encoding in "TV3 HD" program started on 31 May 2018.

Official Broadcast of Mux_3 with DVB-T2/ HEVC in Kerman, Zanjan and Eastern Azerbaijan provinces was started in 2018. More recently, the Mux_3 broadcast in HEVC was launched in Noshahr city and surrounding areas.

The following video compression formats are currently used for terrestrial broadcast in Iran.

 


iran-map3.jpg

iran-map.jpg

table.jpg