مطالب مندرج در موضوعات تخصصی آرشیو

آرشیو صدا و تصویر دیجیتال

تکنولوژی های جدید در زمینه ذخیره و بازیابی صدا و تصویر دیجیتال و به نوعی دیتا، روز به روز در حال توسعه و پیشرفت است. ازطرفی شاهد گرایش شدید به سمت ارائه سرویس های مرتبط با آرشیو مثل ویدیوهای درخواستی(VoD) روی پلاتفرم های مختلف دیجیتال از جمله تلویزیون اینترنتی و IPTV هستیم. بنابراین مدیریت منابع آرشیو، از دیجیتال سازی آن گرفته تا روش های توزیع محتوای آرشیو چه داخل سازمانی و چه در ارتباط با مخاطب، از جمله مسایل مهم در زمینه آرشیو محسوب می شوند. انجام تحقیقات و مطالعات و در صورت نیاز عملیات اجرایی مورد نیاز برای ایجاد یک آرشیو دیجیتال از منابع صوتی و تصویری سازمان صدا و سیما با حداکثر کیفیت، کارآیی و حفاظت ممکن و در نظر گرفتن قابلیت گسترش آن همگام با توسعه روز افزون حجم این منابع و ایجاد قابلیت سرویس دهی بر روی انواع بسترهای موجود و آتی، برای کاربران داخل و خارج از سازمان. از جمله وظایف گروه آرشیو اداره کل جهاد خود کفایی است.

همینطور فراهم کردن یک معماری منعطف و باز برای توسعه بستری برای تبادل منابع میان واحدهای مختلف درون سازمانی و آرشیوهای مختلف داخل و خارج از سازمان با حداکثر سرعت، دقت ،سهولت و امنیت و مستقل ازمکان جغرافیایی از اهداف و برنامه های اين گروه می باشد.


گردش کار آرشیو (archive workflow)


جهاد در آینه نشریات