مطالب مندرج در فراخوان ها طراحی

ساخت سیستم DMNG) Digital Mobile News Gathering)

ساخت سیستم DMNG) Digital Mobile News Gathering)

در این پروژه به منظور برقراری ارتباطات زنده پرتابل و افزایش چابکی و سهولت مخصوصا در ارتباطات زنده خبری، ساخت سیستمی که بتواند این ارتباطات را با استفاده از شبکه های IP ، ظرفیت های اپراتورهای تلفن همراه کشور و یا شبکه های ماهواره ای انجام دهد، مد نظر قرار گرفته است. تا کنون چندین شرکت خارجی در این زمینه محصول ارائه کرده اند که شرکت Awiwest نام دستاورد خود را DMNG) Digital Mobile News Gathering) گذاشته است و با توجه به مناسب بودن این نامگذاری، جهت بومی سازی محصول، نام DMNG پیشنهاد شده است.

بازه زمانی بهمن 94
  • اطلاعات
  • اهداف و گستره
  • اطلاعات تماس
  • فرم‌ها

ضرورت پروژه

با استناد به نامه شماره 1941/1615 مورخ 9/6/94 اداره کل ارتباطات زمینی مبنی بر ساخت محصولی جهت " برقراری ارتباط زنده با استفاده از ظرفیتهای اپراتورهای تلفن همراه کشور"  این امر در دستور کار قرار گرفته است .

با توجه به کاربردی بودن این محصول و نیز با توجه به اینکه سازمان صدا و سیما هم اکنون در حال استفاده از نمونه هایی از این محصول می باشد، لذا خودکفائی در آن موجب کاهش خروج ارز از کشور و فعال شدن شرکتهای داخلی می شود


خرید یک دستگاه فرستنده100کیلووات MW مایع خنک به روش PSM

خرید یک دستگاه فرستنده100کیلووات MW مایع خنک به روش PSM

ساخت فرستنده 100کیلووات MW مایع خنک با استفاده از تکنولوژیPSM وسازگار با پخش DRM

بازه زمانی اسفند 94
  • اطلاعات
  • اهداف و گستره
  • اطلاعات تماس
  • فرم‌ها

ضرورت پروژه 1- نیاز سازمان برای تعویض فرستنده‌های MW لامپی موجود با فرستنده‌‎های جدید . 2- تست روش مدولاسیون دیجیتال(PSM)جهت پیاده‌سازی در فرستنده های DRM ،در این روش به کیفیت بهتری در سیگنال نهایی DRM دسترسی خواهیم داشت. 3- به علت نامطلوب بودن وضعیت اتاقهای هوا و وجود گردوغباردر سایت های فرستنده های رادیویی، تسهیل در نگهداری از فرستنده‌ها با روش مایع خنک ایجاد می شود.

1- استفاده از تکنولوژی PSM در ساخت فرستندهMW که نسبت به PDM ،با سیستم DRM سازگاری بهتری دارد. 2- استفاده از تکنولوژی مایع خنک در ساخت فرستنده‌های داخلی جهت تسهیل درنگهداری با وجود گردوغبار در سایتهای فرستنده های رادیویی


جهاد در آینه نشریات