مطالب مندرج در موضوعات تخصصی Webcasting

Webcasting

از اواخر دهه 80 قرن بيستم ، همگرائي دانش هاي رايانه، مخابرات و ارتباطات و ظهور فناوري هاي پخش ديجيتال، مولتي مديا و معماري وب موجب سود آوري اقتصادي در رسانه هاي تعاملي، بازي هاي رايانه اي و تلويزيون هاي ماهواره اي شد. امروزه علاقه شديد نسبت به استفاده از وب رو به گسترش است. اين مهم به دليل در اختيار بودن همه جانبه آن، تعاملي بودن، تنوع در محتوا و امکان انتخاب حاصل گرديده است. از اين رو ظهور رسانه هاي جديد با کاربري متفاوت از رسانه هاي سنتي، اجتناب ناپذير است. همچنین استفاده از بسترهائي که بيشترين امکان استفاده براي کاربران را با کمترين هزينه و لوازم جانبي فراهم آورد و کمترين تغيير ساختاري را سبب شود، از اهميت بالائي برخوردار است.

 

استفاده از قابليت هاي Webcasting به دليل عدم نياز مخاطب به تهيه امکانات اضافي چون Set top Box و امکان تعاملي بودن آن، فرصت بالقوه اي را براي نيل به اهداف حوزه رسانه، فراهم مي آورد. لذا این گروه با هدف بررسی کلی سرویس های قابل ارائه در بستر اینترنت کار خود را به طوررسمی از اردیبشت ماه 88 آغاز نموده است. این گروه با توجه زنجیره ارزش دخیل در پروژه که شامل متصدي محتوا، سرويس دهنده در حوزه رسانه، متصدي شبکه زيرساخت و مخاطب می باشد، پروژه ها را مطابق زیر دسته بندی نموده است. وب کستینگ روشي براي انتشار محتوا بر روي بستر اينترنت با ارائه خدمات صوتي و تصويري هدفمند، هوشمند، جذاب و تعاملي براي مخاطب هدف، با کنترل برمحتوا و کيفيت و مديريت کليه فرآيندهاي مرتبط چون تبليغات، نظرسنجي، accounting و ... با ارائه قابليت ها و سرويس هایي چون، ارائه خدمات راديوئي و تلويزيوني موجود در رسانه ملي، ارائه خدمات صوتي و تصويري تعاملي، ارائه خدمات متنوع الکترونيکي و ارائه تبليغات تعاملي


جهاد در آینه نشریات