مطالب مندرج در بروشور بولتن

تولید هوشمند برنامه‌های تلویزیونی

تولید هوشمند برنامه‌های تلویزیونی


صدای نسل بعدی ( Next-Generation Audio )

همزمان با پیشرفت تصویر و ظهور پدیده هایی که منجر به افزایش کیفیت تصویر شده است، تکنولوژیهای صدا نیز در حال پیشرفت هستند. صدای نسل بعدی ( NGA ) در واقع فرصت جدیدی برای برودکستینگ UHD زمینی محسوب می شود.


روش فشرده سازی جدید VVC

روش فشرده سازی جدید VVC


JEM کدک تصویری فراتر از HEVC

JEM کدک تصویری فراتر از HEVC


WiB نسل آینده تلویزیون دیجیتال زمینی

WiB نسل آینده تلویزیون دیجیتال زمینی


هوش مصنوعي، يادگيري ماشين، يادگيري ماشين و رسانه، اپليكيشن‌هاي خلاقانه

هوش مصنوعي، يادگيري ماشين، يادگيري ماشين و رسانه، اپليكيشن‌هاي خلاقانه


نسل بعدی پخش زمینی در ژاپن

نسل بعدی پخش زمینی در ژاپن : * نسل بعدی پخش زمینی و SHV * ویژگی های نسل بعدی پخش زمینی ژاپن * نسل بعدی پخش زمینی در یک نگاه * مقایسه نسل بعدی پخش زمینی با ISDB-T


تولید محتوا مبتنی بر IP

* تولید محتوا مبتنی بر IP * الزامات زیرساختی تولیدات مبتنی بر IP * نرم افزار تولید مبتنی بر IP * ویژگی سوییچ‌های برودکست * استراتژی مهاجرت به سمتIP


معرفی فهرست جهانی صنعت پخش

* فهرست BBS برای روند جهانی فناوریهای صنعدت برودکست 2018 * معرفی فهرست جهانی صنعت پخش * پارامترهای مورد بررسی * تجزیه و تحلیل نتایج


روند توسعه استانداردهای فشردهسازی تصویر

روند توسعه استانداردهای فشردهسازی تصویر


راهکار BBC برای دریافت بازخورد مخاطبان برودبندد و برودکست

راهکار BBC برای دریافت بازخورد مخاطبان برودبندد و برودکست