مطالب مندرج در بروشور بولتن

رادیو دیجیتال

رادیو دیجیتال DAB+/DAB


WiB نسل آینده تلویزیون دیجیتال زمینی

WiB نسل آینده تلویزیون دیجیتال زمینی


نسل بعدی پخش زمینی در ژاپن

نسل بعدی پخش زمینی در ژاپن : * نسل بعدی پخش زمینی و SHV * ویژگی های نسل بعدی پخش زمینی ژاپن * نسل بعدی پخش زمینی در یک نگاه * مقایسه نسل بعدی پخش زمینی با ISDB-T


تولید محتوا مبتنی بر IP

* تولید محتوا مبتنی بر IP * الزامات زیرساختی تولیدات مبتنی بر IP * نرم افزار تولید مبتنی بر IP * ویژگی سوییچ‌های برودکست * استراتژی مهاجرت به سمتIP


معرفی فهرست جهانی صنعت پخش

* فهرست BBS برای روند جهانی فناوریهای صنعدت برودکست 2018 * معرفی فهرست جهانی صنعت پخش * پارامترهای مورد بررسی * تجزیه و تحلیل نتایج


روند توسعه استانداردهای فشردهسازی تصویر

روند توسعه استانداردهای فشردهسازی تصویر


هوش مصنوعي، يادگيري ماشين، يادگيري ماشين و رسانه، اپليكيشن‌هاي خلاقانه

هوش مصنوعي، يادگيري ماشين، يادگيري ماشين و رسانه، اپليكيشن‌هاي خلاقانه


راهکار BBC برای دریافت بازخورد مخاطبان برودبندد و برودکست

راهکار BBC برای دریافت بازخورد مخاطبان برودبندد و برودکست