مطالب مندرج در بروشور کاتالوگ

طرح ها و ایده های خلاقانه همکاران حوزه فنی در سیزدهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه