مطالب مندرج در بروشور اجلاس سیزدهم

فناوری High Dynamic Range

استریمینگ ویدئو مبتنی بر IP در سازمان

تولید محتوا مبتنی بر Live IP-IP

سامانه ذخیره ساز ابری (Cloud Storage)

توافق نامه های سطح سرویس (SLA)

همگرایی شبکه های برودکست و موبایل برودبند

نشان گذاری (واترمارکینگ) ویدئو

نشان گذاری(واترمارکینگ) ویدئو

هیبرید پخش همگانی و ارسال باند پهن

سامانه گرافیکی تحلیل مسابقات ورزشی

شبکه یکپارچه متعامل ایرانی اسلامی شیما 2

رایانش ابری Cloud Computing

تلویزیون اجتماعی (Social TV)

ارسال ویدئوی غیر فشرده بر بستر IP

تحلیل پارامترهای QOE و QOS

ُ Software Defined Networks

ارسال ویدئویUHDدر بستر دیجیتال زمینی

MasterControlRoom & ChannelBranding

جهاد در آینه نشریات