مطالب مندرج در بروشور اجلاس چهاردهم

مدل قيمت‌گذاري هوشمندانه داده

مدل قيمت‌گذاري هوشمندانه داده در ارائه خدمات IPTV/OTT


پارامترهاي ارزيابي سرويس‌هاي ابري

كاربرد كلان داده در اينترنت اشياء و تاثير آن بر برودكست

روشهاي تحويل محتوا در CDN

گذر از SDI به سیگنال‌های مبتنی بر IP

تحليل داده‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي؛ تكنيك‌ها و چالش‌ها

حرکت از DVB-T2 به سمت WiB

Object-Based Audio و پخش تعاملی

سير تكامل شبكه‌هاي مخابراتي سلولي از 2G تا 5G

جهاد در آینه نشریات