مطالب مندرج در دوره ها دوره های درون سازمانی

میز میکسر تصویر

میز میکسر تصویر
96/02/26 الی 96/03/23
فناوری تولید
جناب آقای مهندس مرادی
جزوه دوره :دریافت فایل
در این دوره آموزشی ابتدا آشنایی مختصری با اصول عملکرد میکسرهای تصویر و مبانی و تعاریف پایه حاصل خواهد شد. سپس نحوه استفاده از امکانات مختلف میکسر به فراگیران آموزش داده خواهد شد.

دوره لینک مایکروویو NEC 5000 & Passolink

دوره لینک مایکروویو NEC 5000 & Passolink
حوزه ارتباطات زمینی
جزوه دوره :دریافت فایل
جهت ارتباط بین مراکز استان ها با فرستنده های تلویزیونی از لینک های مایکروویو و مشخصاً محصولات شرکت NEC با دو نوع NEC5000 و Passolink استفاده می شود که جهت نگهداری و بهره برداری از این تجهیزات، می بایست پرسنل شاغل (مهندس، کمک مهندس، تکنسین) در ارتباطات زمینی مراکز استان ها و هم چنین مجریان پروژه های نصب فرستنده ها با اصول و عملکرد این تجهیزات آشنایی کامل پیدا کنند.

جهاد در آینه نشریات