(Radio Data System (RDS یک پروتکل ارتباطی استاندارد شده برای تعبیه حجم کمی از دیتا (اطلاعات دیجیتال) در رادیو FM برودکست می باشد. اطلاعات مختلفی از قبیل زمان، مشخصات ایستگاه و برنامه آن می تواند طبق استاندارد RDS منتقل شود. سیگنال رسانی دیتای RDS به فرستنده های رادیویی FM از طرق مختلف صورت می گیرد که بطور خلاصه به شرح ذیل می باشد:

 

1. از طریق شبکه انتقال زمینی مانند شبکه های اینترانت و یا LAN

2. از طریق مخابرات سلولی و پوشش موبایل

3. از طریق ماهواره، روش های متعددی بکار می رود که عبارتند از:

• به منظور برقراری یک ارتباط دوطرفه از راه حل IP استفاده می شود و علاوه بر TS های ارسالی، IP را نیز به ورودی مدولاتور داد و در سمت گیرنده نیز در دمودلاتور خروجی IP دریافت گردد. این راه حل مناسبترین روش جهت انتقال دیتا با ارتباط دوطرفه از طریق لینک ماهواره می باشد.

• دیتای RDS (با فرمت IP) با سیگنال های دیگر مانند ASI ماکس و ارسال شود و در سمت گیرنده دیتای RDS استخراج گردد.

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 1.0 stars out of 5.


Top