کمیته ارزیابی طرح ها و ایده های حوزه تاسیسات
کمیته ارزیابی طرح ها و ایده های حوزه تاسیسات
ایده برتر برنامه پیشنهادی لینکپ در حوزه هوشمندسازی سازمان بر اساس فناوری اینترنت اشیا
ایده برتر: برنامه پیشنهادی لینکپ در حوزه هوشمندسازی سازمان بر اساس فناوری اینترنت اشیا

ایده پرداز

توضیحات ایده

اهداف اصلی طرح:

ارایه زیرساخت IoT برای هوشمندسازی و مانیتورینگ یکپارچه سازمانی، با اتصال سیستم‌های اصلی ساختمان نظیر کنتورهای آب و انرژی، سیستم‌های روشنایی، امنیتی، گرمایشی، نظارتی و… که مجهز به حسگرهای مورد نیاز هستند و تجمیع و یکپارچه‌سازی داده‌ها

هوشمندسازی از طریق اینترنت اشیا در طرح‌های سال های آتی ارایه شده توسط دولت و وزارت ارتباطات جایگاه ویژه ای دارد، با توجه به افزایش بهره وری ناشی از اجرای طرح، علاوه بر مزیت مانیتورینگ یکپارچه و تاثیر آن در ارتقای سازمان، بهینه‌سازی ناشی از اجرای این طرح می‌تواند منجر به کاهش مصرف انرژی و بازگشت هزینه طی دوره 5-7 ساله شود.

عکس های ایده