کمیته ارزیابی طرح ها و ایده های حوزه مدیریت

طرح ها و ایده های ممتاز و برتر کمیته مدیریت

طرح ها و ایده های ارسالی به کمیته مدیریت

ردیف نام طرح /ایده مرکز / اداره کل نام طراح / ایده پرداز طرح /ایده
1 پیاده سازی سامانه هوشمند ارزیابی واحد های فنی تهران و مراکز استانها خراسان جنوبی مصطفی مالکی ایده
2 فاز دوم نرم افزار جامع تصمیم یار رضوان خراسان رضوی مجید ساقی طرح
3 ارائه مدل کسب و کار دیتاسنتر سازمان صدا و سیما تهران شیوا حبیب زاده طرح
4 سامانه جامع و هوشمند سرویس های ترابری تهران دانیال رضایی ایده