کمیته ارزیابی طرح ها و ایده های حوزه پدافند غیر عامل

طرح ها و ایده های ممتاز و برتر کمیته پدافند غیر عامل

طرح ها و ایده های ارسالی به کمیته پدافند غیر عامل

ردیف نام طرح /ایده مرکز / اداره کل نام طراح / ایده پرداز طرح /ایده
1 طراحی و ساخت دماسنج غیر تماسی با قابلیت تشخیص چهره و خواندن دمای پیشانی و نمایش تب و هشدار داشتن تب در درب ورودی سازمان بدون نیاز به اپراتور خراسان رضوی مهدی زنده دل خیبری طرح
2 پکیج ارسال سیگنال صدا و تصویر در حالت بحران اراک رسول اناری طرح
3 پدافند غیر عامل اصفهان سيد محسن حسيني طرح
4 سیگنال رسانی پایدار اراک حسن نجمی طرح
5 سامانه UPLINK پدافند غیر عامل فارس محمدحسین غفاری طرح