کمیته ارزیابی طرح ها و ایده های حوزه فرستنده های رادیویی

طرح ها و ایده های ممتاز و برتر کمیته فرستنده های رادیویی

طرح ها و ایده های ارسالی به کمیته فرستنده های رادیویی

ردیف نام طرح /ایده مرکز / اداره کل نام طراح / ایده پرداز طرح /ایده
1 عیب یاب ماژول فرستنده های ترانزیستوری کردستان فریدون محمودی طرح
2 سیستم مرکزی نظارت بر فرستنده‌های رادیویی چهارمحال و بختیاری مهدی بنی‌طالبی‌ دهکردی ایده
3 بهینه سازی فرستنده های رادیویی رسا فارس محمدباقر محمدابراهیمی طرح
4 طراحی فرستنده سیار یک کیلو واتی باند AM بوشهر سیدمحمد صفوی طرح
5 مانیتورینگ درصد مدولاسیون و محاسبه تاخیر سیگنال دریافتی از گیرنده رادیویی موج متوسط فارس محمدباقر محمدابراهیمی طرح
6 دستگاه اطلاع رسانی قظع فرستنده توسط اطلاع رسانی به تلفن همراه شخص مشخص شده به صورت خودکار سمنان مهدی ملکی ایده
7 گزارش گیری فرستنده های رادیویی مرکز فارس (گزارشچی) فارس راضیه محمدی طرح
8 بهبود و توسعه برنامه تخمین پوشش فرستنده‌های رادیویی موج متوسط (GWP) تهران ناصر احمدی مقدم طرح
9 طراحی فرستنده بوشهر سید محمد صفوی طرح