کمیته ارزیابی طرح ها و ایده های حوزه فرستنده های تلویزیونی

طرح ها و ایده های ممتاز و برتر کمیته فرستنده های تلویزیونی

طرح ها و ایده های ارسالی به کمیته فرستنده های تلویزیونی

ردیف نام طرح /ایده مرکز / اداره کل نام طراح / ایده پرداز طرح /ایده
1 ساخت راک مانیتورینگ بهمراه پچ پنل ورودی TS ها در ایستگاه های تلویزیونی و اف ام پر قدرت و متوسط قدرت مرکز لرستان. لرستان حمیدرضا مومنی طرح
2 اجرای سیستم GSM و اعلام سرقت برای سه ایستگاه تلویزیونی و اف ام مرکز لرستان لرستان حمیدرضا مومنی طرح
3 سیستم کنترل ومانیتورینگ فرستنده های تلویزیونی ورادیویی کرمانشاه ابوالفضل چهری طرح
4 طراحی رادیو دیجیتال توسط میکروکنترلر AVR و سینتی سایزر TEA5767 با کیفیت فوق العاده خراسان رضوی مهدی زنده دل خیبری طرح
5 مانیتورینگ، کنترل و پیکربندی تجهیزات ایستگاه از راه دور زنجان حامد محمدی ایده
6 مانیتورینگ سیگنال خروجی آنتن زنجان حامد محمدی ایده
7 ارائه یک رهیافت جدید جهت اصلاح الگوی اتاق های سرور فرستنده های تلویزیونی بر مینای استانداردهای بین المللی و بهره وری اقتصادی (ساخت دستگاه رک باکس ) سمنان ایمان احسانی ایده
8 مرکز مونیتورینگ و کنترل ایستگاههای فرستنده های تلویزیونی و اف ام اصفهان سيد محسن حسيني طرح
9 تجمیع ایستگاهها اصفهان سيد محسن حسيني طرح
10 نرم افزار تحت وب ارتباط مردمی اصفهان سيد محسن حسيني طرح
11 تقویت فرستنده سوردار مازندران ساسان قاسمی ایده
12 کنترل هوشمند برگشت قدرت از آنتن تا فرستنده فارس مسعود غفاری ایده
13 کنترل مقدار RFخروجی فرستنده فارس مسعود غفاری ایده