پیشینه

اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی از سال 1376 با هدف خود اتکایی در زمینه ساخت تجهیزات فنی مورد نیاز سازمان صداوسیما به عنوان یکی از ادارات کل معاونت فنی کار خود را آغاز کرد. اینک پس از 19 سال، زمینه‌های کاری گسترده‌تری را نسبت به گذشته دنبال می‌کند و سعی دارد علاوه بر بهره‌مندي از توان علمي و تخصصي کارشناسان برای ارتقاء دانش در زمینه فناوری‌های مورد استفاده در سازمان، زمینه فني مورد نياز جهت ساخت تجهیزات مورد نیاز سازمان را در سطح نمونه برای ایجاد بستر تولید انبوه فراهم سازد.

 

سرفصل فعالیت‌های اصلی اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی

تحقیقات راهبردی و کاربردی در راستای نیازها و اهداف توسعه‌ای سازمان در حوزه فنی، توسط اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی از طریق فرایندهای اصلی پژوهش اسنادی، نمونه‌سازی و بومی‌سازی تجهیزات فنی، رصد و بررسی فناوری‌های جدید، اجرای پایلوت، تست و ارزیابی فناوری صورت می‌پذیرد.

پژوهش‌های اسنادی و تحقیقات راهبردی-کاربردی

پژوهش‌های اسنادی و تحقیقات راهبردی-کاربردی شامل پژوهش‌های فنی و راهبردی به منظور مدیریت فناوری‌های نوین در راستای شناسایی مشکلات موجود صنعت رسانه و نیازهای آتی این صنعت در حوزه‌های زیر است:

 • فناوری تولید
 • فناوری توزیع
 • فناوری رسانه‌های نوین
 • تدوین استاندارد

نمونه‌سازی و بومی‌سازی تجهیزات فنی استراتژیک

نمونه‌سازی و بومی‌سازی تجهیزات فنی در راستای رفع نیازمندی‌های تجهیزات و سامانه‌های استراتژیک فنی سازمان (سخت افزاری و نرم افزاری) با بهره‌گیری از توانمندی‌های صنعت داخل کشور و حمایت و همکاری به منظور ارتقاء دانش فنی آن‌ها در حوزه‌های زیر است:

 • فناوری تولید
 • فناوری توزیع
 • فناوری رسانه‌های نوین
 • تدوین استاندارد

رصد و بررسی فناوری‌های جدید

رصد و بررسی فناوری‌های جدید عبارت است از شناخت و بررسی فرصت‌های نوین رسانه‌ای در حوزه‌ی فنی و تدوین خط‌مشی‌های سازمان در پیاده‌سازی بسترهای نوین در حوزه‌های:

 • فناوری تولید
 • فناوری توزیع
 • فناوری رسانه‌های نوین

اجرای پایلوت، تست و ارزیابی فناوری ها

در این دسته از فعالیت‌ها، اجرای پایلوت و ارائه راهکارهای تست و کنترل کیفیت تجهیزات و فناوری‌های نوین، ارزیابی راهکارهای مختلف موجود و راهکارهای پیشنهادی در حوزه‌های زیر مدنظر است:

 • فناوری تولید
 • فناوری توزیع
 • فناوری رسانه‌های نوین

چارت سازمانی اداره کل فناوری اطلاعات

 

ساختار اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی

ساختار اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی متناسب با اهم سرفصل وظایف پژوهش اسنادی، نمونه‌سازی و بومی‌سازی تجهیزات فنی، رصد و بررسی فناوری‌های جدید، اجرای پایلوت، تست و ارزیابی فناوری شکل گرفته است. با توجه به این که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌ی فنی با مسائلی در زمینه‌ی تولید محتوا، پخش و آرشیو، توزیع و انتشار و خدمات ارزش افزوده درگیر است، امور در این اداره کل به نحوی تعیین شده‌اند که حداکثر همکاری در زمینه مدیریت تکنولوژی (خلق، کسب و بکارگیری) در حوزه‌های مذکور را دارا باشند. این امور عبارتند از:

 • امور مهندسی فناوری توزیع
 • امور مهندسی فناوری تولید
 • امور مهندسی فناوری رسانه‌های نوین
 • امور مهندسی نظارت
 • بخش تدوین استاندارد