اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی سازمان صدا و سیما با در نظر گرفتن دانش و تجربیات افراد و نیز با توجه به مهارت ها و نگرش ها و ویژگی های شخصیتی متقاضیان واجد شرایط را برمی گزیند . از این رو متقاضیان همکاری می توانند با تکمیل فرم زیر و یا با ارسال سوابق شغلی خود به آدرس jahad@irib.ir درخواست خود را اعلام نمایند تا همکاران ما افراد منتخب را در ادامه فرآیند جذب دعوت نمایند .
شرایط پایه:
تواناییهای تخصصی:

مشخصات فردی
تحصیلات
تجربیات کاری
تخصص
مشخصات معرف
آشنایی با زبانهای خارجی
سوابق حضور در بسیج و جبهه و ایثارگری
Text to Identify